EPB-aangifte

De EPB-aangifte is een conformiteitsdossier waarin alle maatregelen worden beschreven die genomen zijn om de EPB-eisen voor een bouwproject na te leven. Er wordt tevens vermeld of de resultaten voldoen aan de vooropgestelde eisen inzake energieprestatie & binnenklimaat. 

 

Wanneer is een EPB-aangifte verplicht?

Als u een bouwvergunning aanvraagt voor een nieuwbouw of verbouwing, zal uw bouwproject moeten voldoen aan de EPB-eisen die geldig zijn op dat moment. Er dient voor de start van de werken een EPB-verslaggeving opgestart door de bouwheer. Hierbij wordt een EPB-verslaggever aangesteld die de EPB-aangifte zal indienen. 

 

Wie maakt de EPB-aangifte op?

De EPB-aangifte wordt opgemaakt door de EPB-verslaggever als de bouwwerken zijn beëindigd. De aangifte wordt door de verslaggever elektronisch verzonden naar de Vlaamse overheid ten laatste 6 maand na ingebruikname van het gebouw. De aangifteplichtige krijgt een duplicaat van de EPB-aangifte. 

 

Wat kan u als bouwer doen met de EPB-aangifte?

1.    De EPB-aangifte is een wettelijk document dat kan worden gebruikt bij het opstellen van het energieprestatiecertificaat voor verkoop en verhuur. Een EPC dat is opgesteld obv een EPB-aangifte zal een aanzienlijk beter resultaat geven. Uw woning wordt meer waard op de vastgoedmarkt.
 
2.    Indien er een E-peil werd berekend voor uw bouwproject, kan u mbv de EPB-aangifte eventuele premies en vermindering van belasting op het onroerend goed ontvangen.

 

Verplicht 10 jaar te bewaren!

De EPB-aangifte als wettelijk document moet u 10 jaar bewaren. Het Vlaams Energieagentschap kan de aangifte opvragen ter controle.