Keuring elektrische installatie

De keuring van de elektrische installatie heeft als doel de veiligheid van personen te garanderen en de kans op lichamelijk letsel of brand door een slecht werkende installatie tot een minimum te herleiden.

 

Keuring elektrische installatie: waarom?

•    U heeft een veilige elektrische installatie. Brand- en elektrocutierisico verdwijnen nagenoeg.
•    U heeft een betrouwbare elektrische installatie. Ongemakken zoals ontvrozen diepvriezers behoren tot het verleden.
•    De marktwaarde van uw woning verhoogt na de keuring van de elektrische installatie.

 

Keuring elektrische installatie: verplicht?

Het keuren van de huishoudelijke elektrische installatie is verplicht in volgende gevallen:

1.   bij de indienststelling van: 
        •    een nieuwe elektrische installatie 
        •    een uitbreiding en/of wijziging van de elektrische installatie 
        •    een tijdelijke elektrische installatie (o.a. werfkasten)

2.   bij een verzwaring van de aansluiting
3.   om de 25 jaar
4.   bij verkoop van een woning met een elektrische installatie gekeurd vòòr 1 oktober 1981.  

 

Wie mag de keuring van de elektrische installatie uitvoeren?

Uitsluitend erkende keuringsorganismen mogen de keuringen van de huishoudelijke elektrische installatie uitvoeren.

Wenst u een keuring van de elektrische installatie? Elektriciteitskeuring aanvragen