Keuring van de privé-riolering

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privé-riolering verplicht uit te voeren bij elke nieuwbouw, grote verbouwing en na een afkoppeling. Deze nieuwe keuringen komen er omdat uit controles van de aansluiting op de private riolering al te vaak blijkt dat de gescheiden rioleringen verkeerd zijn aangesloten. Dit heeft als negatief gevolg een verlaagd rendement van onze waterzuiveringsstations en het risico op bodem- en watervervuiling vergroot aanzienlijk. Vraagt men een rioolaansluiting aan op het openbaar rioleringstelsel na 1 juli, dan zal er verplicht een positief keuringsattest moeten voorgelegd worden aan de rioolbeheerder teneinde een nieuwe aansluiting van de privé-riolering te verkrijgen. 

 
  

Wettelijke basis van de keuringen van de riolering

In 2011 gaat het nieuwe Waterverkoopreglement van kracht in Vlaanderen. Dit reglement omvat duidelijke richtlijnen met betrekking tot drinkwatervoorziening en afvoeren van afvalwater. Het reglement omschrijft de rechten en plichten van de drinkwatervoorziener, de rioolbeheerder en de (particuliere) klant. Naast de reeds verplichte keuring van de binneninstallatie van water zal nu ook de privé-riolering worden gecontroleerd op conforme plaatsing. Bekijk het huidige Waterverkoopreglement in pdf.
 
 

Wat houdt de keuring van de privé-riolering in?

Alle keuringen worden door erkende keuringsinstanties uitgevoerd volgens een vast te volgen stappenplan opgelegd door de overheid.
 

Controles van de aansluiting van de privé-riolering op de openbare riolering

De keuring focust zich voornamelijk op de goede scheiding van hemelwater (kortweg RWA of regenwaterafvoer genoemd) en afvalwater (ook wel DWA of droogweerafvoer genoemd). De correcte aansluiting van de privé-riolering op het openbaar rioleringsstelsel wordt via deze controle verzekerd.
 

Controle van aanwezige voorzieningen voor hergebruik en zuivering van water op eigen perceel

Naast het correct aansluiten van de gescheiden riolering, worden volgende zaken onderzocht bij de keuringen:
 

  • Is de septische put en de regenwaterput geplaatst conform de geldende regelgeving?
  • Wordt het regenwater (correct) hergebruikt?
  • Kan het regenwater voldoende infiltreren in de bodem?
  • Zijn alle overlopen correct aangesloten?

 
 

Wat kost een keuring van de privé-riolering?

Momenteel is er geen kostprijs gecommuniceerd, maar vermoed wordt dat deze keuring tussen de 100 à 150 euro zal kosten. 
 
 

Wie mag de keuringen van de private riolering uitvoeren?

Enkel “keurders privé-riolering” die in het bezit zijn van een erkenning en attest van Vlario mogen de wettelijk verplichte keuringen uitvoeren. 

 

 LIJST met ERKENDE KEURDERS PRIVE RIOLERING


 

Wanneer laat men best de riolering keuren?

Op het moment dat de rioleringsbuizen zijn gelegd en de voorziene sleuven in de grond liggen nog open, is het voor de keurder vrij eenvoudig om z’n controle uit te voeren. Doch zal men in deze fase van het bouwproject nog geen concrete voorzieningen hebben getroffen voor het hergebruik van regenwater en dient men dan later deze bewijsstukken toe te voegen aan het keuringsdossier om een conform keuringsattest te verkrijgen. Eventuele non-conformiteit kan in deze fase van de bouw meestal nog goedkoop en snel opgelost worden door de aannemer of doe-het-zelf-bouwheer. 
 
 

Welke zaken best voorzien tijdens de keuring?

Om de rioolkeuring vlot te laten verlopen stelt u best volgende zaken ter beschikking van de keurder:
 

  • As-built rioleringsplan
  • Bouwaanvraagplannen
  • Foto’s genomen tijdens de aanleg van de riolering
  • Technische fiches en facturen van de gebruikte materialen
  • Technische fiches en facturen van de pompinstallatie voor hergebruik van hemelwater

 
 

Voordelen van een goede aansluiting op de riolering?

Voor de bouwheer

Kleiner risico op wateroverlast bij hevige regen. Ondergelopen kelders, overstroming in lager gelegen straten en rioolstank vinden hun oorzaak vaak in een verkeerde aansluiting van hemelwater op het openbare rioleringstelsel waardoor de riolering het overtollige vervuilde water niet meer kan slikken.
 

Voor de openbare rioolbeheerder

Verdunning van afvalwater met regenwater zorgt ervoor dat het rendement van de zuiveringsstations verlaagd. Er moeten onnodige en meestal dure investeringen worden gedaan om het afvalwater afdoende te kunnen zuiveren. De infrastructuur van de rioolbeheerder zal enkel nog worden gebruikt voor de juiste doeleinden.