Elektriciteitskeuring 

De elektriciteitskeuring bij woongebouwen heeft tot doel de veiligheid van personen te garanderen en de kans op lichamelijk letsel of brand door een slecht werkende installatie tot een minimum te herleiden. 

 

Wanneer is een elektriciteitskeuring verplicht?

Een keuring van de elektriciteit is verplicht:

1. bij de indienststelling van:
•    een nieuwe installatie
•    een uitbreiding en/of wijziging van de installatie
•    een tijdelijke installatie (o.a. werfkasten)

2. bij een verzwaring van de aansluiting
3. om de 25 jaar
4. bij verkoop van een woning met een elektrische installatie gekeurd vòòr 1 oktober 1981. 

 

Wie mag de elektriciteitskeuring uitvoeren?

Enkel erkende keuringsorganismen mogen de verplichte elektriciteitskeuringen uitvoeren. We staan 100% garant voor de professionaliteit van onze dienstverlenende partners. Keuring van de elektriciteit aanvragen?

 

Hoeveel kost de elektrische keuring?

De overheid legt geen vaste prijs op voor de elektriciteitskeuringen. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt. Vraag uw elektriciteitskeuring aan via EPC-platform en geniet van de beste condities in Vlaanderen.

 

Procedure elektriciteitskeuring

Na de bestelling van een elektriciteitskeuring komt er een inspecteur ter plaatse op een overeengekomen tijdstip. De keurder controleert de wettelijk vastgelegde zaken en noteert de bevindingen in het elektriciteitsattest. De keuring van de elektriciteit duurt ongeveer 30 minuten tot maximum 1 uur.  Na de elektrische keuring ontvangt de aanvrager een gelijkvormigheidsattest (het conformiteitsattest of elektriciteitsattest) waarmee verdere stappen kunnen worden ondernomen (aansluiten op elektriciteitsnet, verlijden notariële akte, aanvragen groenestroomcertificaten, ontvangen renovatiepremie, etc).
 
Indien de installatie werd afgekeurd dient men het nodige te doen om alsnog te voldoen aan de wettelijke eisen door de gebreken vermeld op het conformiteitsattest weg te werken. Er dient bij voorkeur een herkeuring te gebeuren door hetzelfde keuringsorganisme (om extra administratieve taken te vermijden) binnen een termijn van 12 à 18 maanden afhankelijk van de aard van de herkeuring. Men is, in tegenstelling tot wat de keuringsorganismen vaak laten blijken, niet verplicht om via hetzelfde organisme de elektriciteitskeuring te laten uitvoeren.

 

Wat is de taak van de expert ter plaatse?

•    administratieve controle: nazicht elektrische schema’s
•    visuele controle: nazicht schema’s met de realiteit en correct gebruik en plaatsing van het elektrisch materiaal
•    controle door beproeving: test differentieelschakelaars
•    controle door meting: aardings-, isolatie-, foutlusimpedantie- en continuïteitsmeting. 

 

Wat moet aanwezig zijn bij de keuring?

Bij de elektriciteitskeuring stelt u best volgende informatie ter beschikking van de keurder (indien aanwezig). 
 
•    het ééndraadsschema en situatieschema (verplicht indien een volledig positief attest is gewenst)
•    het EAN-nummer (het identificatienummer van de elektriciteitsmeter vindt u op uw verbruiksfacturen)
 
 
 
Wenst u een keuring van de elektriciteit aan de beste condities? Elektriciteitskeuring aanvragen

EPC-offertes vergelijken en een keuring van de elektriciteit bestellen? Zoek EPC-deskundigen en elektriciteitskeuring