EPB-verslaggeving

Vanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving, kortweg EPB-regelgeving, die de EnergiePrestatie- en Binnenklimaatnormen vastleggen (EPB-normen). Er dient een EPB-verslaggever aangesteld door de bouwheer vóór de start van de vergunningsplichtige werken. Deze verslaggever rapporteert aan de overheid over de genomen maatregelen die het energieverbruik beperken. De EPB-aangifte, opgesteld na de oplevering van het gebouw en tevens het eindresultaat van de EPB-verslaggeving, vermeldt welk niveau van thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie het gebouw heeft behaald.
 
Vind EPB-verslaggevers in uw buurt en vergelijk gratis offertes. 
 
 

Doel van de EPB-verslaggeving

Het doel van de EPB-verslaggeving is het energieverbruik van gebouwen en hun vaste installaties beperken. Een minimale en gecontroleerde ventilatie waarborgt een gezonde binnenluchtkwaliteit. Het voldoen aan deze EPB-eisen bevordert het algemene comfort van de bewoners.
 
  

Wie mag als EPB-verslaggever optreden?

Om als EPB-verslaggever op te treden moet men in het bezit zijn van een diploma van architect en/of ingenieur. Men dient officieel erkend te zijn door de Vlaamse overheid en een specifieke beroepsverzekering te hebben. Het staat de bouwheer vrij om de architect zelf of een externe EPB-verslaggever aan te stellen.

In de praktijk zal de EPB-verslaggeving vrijwel steeds door iemand anders dan de architect worden uitgevoerd. De reden hiervoor ligt in het feit dat de EPB-wetgeving voortdurend evolueert en de opvolging ervan een vak op zich is geworden.

EPC-platform staat garant voor de professionaliteit van haar EPB-verslaggevers. Zoek EPB-verslaggevers in uw buurt.
 
 

Hoeveel kost de EPB-verslaggeving?

De overheid legt geen vaste prijs op voor de EPB-verslaggeving. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is sterk afhankelijk van het type woning en bouwconcept. Vraag daarom steeds verschillende EPB-offertes en vraag naar de exacte voorwaarden en aangeboden diensten.
 
 

EPB-verslaggeving stappenplan

Vóór de start van de vergunningsplichtige werken moet er een EPB-verslaggever aangesteld worden door de bouwheer. De EPB-verslaggever moet uiterlijk 8 dagen voor de aanvang van de werken de elektronische startverklaring indienen bij de Vlaamse overheid. Tijdens de bouw verzamelt de EPB-verslaggever alle gegevens die invloed hebben op de energieprestatie van het gebouw. Op basis van deze info moet de EPB-deskundige binnen de 6 maand na ingebruikname van het gebouw een EPB-aangifte indienen bij de overheid. De bouwheer krijgt bij afsluiting van het EPB-dossier een kopij van de EPB-aangifte en in het geval van een nieuwbouwproject ook het EPC nieuwbouw.
 
 

VOORDELEN van de EPB-conforme woning

De bouwheer die bewust kiest voor een goed geïsoleerde, geventileerde en energiezuinige woning, zal hiervoor levenslang beloond worden!

Deze levenslange voordelen zijn:

1. Het energieverbruik zal lager zijn en dat voel je aan je energiefactuur.
2. De uiteindelijke bouwkost is lager door de vele premies en subsidies.
3. Een goede ventilatie en buitenzonwering zorgen voor een gezonde woning en meer comfort.
4. Jouw aangename en comfortabele woning zal sterk in waarde stijgen op de vastgoedmarkt.
5. Jouw leefmilieu wordt er beter van. 

Vraag uw EPB-verslaggever steeds om energie-advies vóór de start van uw bouwproject. Hij kan u beter als geen ander informeren over de mogelijke premies en subsidies bij de bouw van een energiezuinige woning.
 
  

Controles op een conforme EPB-verslaggeving

De overheid voert administratieve controles uit om na te gaan of er bij het vergunningsplichtige bouwproject tijdig een EPB-verslaggever is aangesteld en of aan alle formaliteiten is voldaan. Er dient een startverklaring ingediend te zijn voor de start van de werken en de EPB-aangifte moet binnen 6 maand na ingebruikname ingediend zijn. Daarnaast controleert de overheid ook tijdens de werken of aan alle verplichtingen inzake isolatie- en ventilatieplaatsing is voldaan.
Indien blijkt dat er niet is voldaan aan de administratieve eisen gesteld in het decreet van 22 december 2006 betreffende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, dan kan de overheid een administratieve boete opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro. De boetes die voortvloeien uit het niet-naleven van de EPB-normen zoals de isolatie- en ventilatie-eisen, zijn afhankelijk van de grootte van de overtreding. 
 

Heeft u een EPB-verslaggeving nodig voor uw bouwproject? Zoek EPB-verslaggevers