EPC Publieke gebouwen

Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen (EPC publieke gebouwen) is een document dat informeert over de energiezuinigheid van een openbaar toegankelijk gebouw en dient op een voor het publiek opvallende plaats uitgehangen te worden. Op die manier draagt het bij tot het sensibiliseren van het brede publiek en zet het aan tot rationeel energiegebruik. Op het EPC staat de energiescore, het energetisch kengetal, weergegeven op een kleurbalk.

In tegenstelling tot de EPC’s bij verkoop en verhuur van woongebouwen wordt het energieprestatiecertificaat publieke gebouwen gebaseerd op de gemeten (werkelijke) energieverbruiken. Hierdoor wordt een belangrijke stimulans gegeven aan overheidsdiensten en publieke organisaties om hun energieverbruik op te volgen. 
 

Wanneer is een EPC publieke gebouwen verplicht?

Gebouwen die vaak door het publiek worden bezocht en een bruikbare vloeroppervlakte hebben groter dan 500 m², moeten over een energieprestatiecertificaat beschikken. 
 
De gebruiker van een publiek gebouw moet uiterlijk op 1 januari 2009 voor elk afzonderlijk publiek gebouw of voor elke gebouwsite gelegen in het Vlaamse Gewest over een EPC beschikken. De publieke organisatie die in het gebouw gevestigd is, zal dus de nodige acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een EPC publieke gebouwen tegen die einddatum beschikbaar is. Privé-instanties in publieke gebouwen dienen momenteel nog niet te beschikken over een EPC.
 

Wie mag het energiecertificaat opmaken?

Enkel erkende energiedeskundigen type C en de “interne energiedeskundigen publieke gebouwen” mogen deze keuringen uitvoeren.

EPC-platform werkt uitsluitend met VEA-erkende energiedeskundigen type C.
 

Hoeveel kost het EPC publieke gebouwen?

De overheid legt geen vaste prijs op voor deze EPC-certificatie. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw of gebouwensite. Vraag daarom steeds verschillende offertes en vraag naar de exacte voorwaarden en aangeboden diensten.
 

Hoelang is het EPC geldig?

Het EPC voor publieke gebouwen is 10 jaar geldig. Indien er aanpassingen zijn gebeurd aan het gebouw die een invloed hebben op de EPC-score laat men best een nieuw EPC opmaken.
 

Praktische procedure 

Na de goedkeuring van de offerte gegeven door een externe energiedeskundige type C, komt de deskundige ter plaatse om het gebouw of de gebouwensite te analyseren. De energiedeskundige controleert de beginverbruiksgegevens (dag 1) en de eindverbruiksgegevens (dag 365) en brengt de energetische kwaliteit van het gebouw in kaart. Het EPC publieke gebouwen wordt na 1 jaar opgemaakt op basis van een webapplicatie die door het Vlaams Energieagentschap wordt beheerd. Dit energieprestatiecertificaat wordt uitgeprint en ondertekend door de energiedeskundige en overhandigd aan de verantwoordelijke binnen de publieke organisatie.
 

Controles op correctheid en aanwezigheid van het EPC?

In het decreet van 22 december 2006 betreffende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en de invoering van een energieprestatiecertificaat werd vastgelegd dat indien de gebruiker van een gebouw niet over een geldig EPC beschikt, het Vlaams Energieagentschap hem (of de energiedeskundige in geval van een foutief EPC) een administratieve geldboete kan opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro. 
 

Op zoek naar energiedeskundigen erkend voor publieke gebouwen? Vind uw energiedeskundige type C