Thermografie bij woningen

Thermografie is een niet-destructieve techniek waarbij temperaturen in beeld worden gebracht. Met een warmtecamera, ook wel thermografische camera genoemd, kan men van op een veilige afstand infrarood foto’s maken die temperatuurverschillen visualiseren.

Thermografisch onderzoek van woningen wint de laatste jaren enorm aan populariteit omdat deze kwalitatieve meettechniek snel, eenvoudig en veilig valt uit te voeren tijdens de thermografische energieaudit van een woning. De infrarood foto’s geven een schat aan informatie betreffende de energetische kwaliteit van de woning. Met de resultaten die het onderzoek oplevert, kan men onmiddellijk gerichte acties ondernemen en significant energie besparen.

 

Wie analyseert de woning?

Thermografische onderzoeken worden uitgevoerd door thermografen en energiedeskundigen die in het bezit zijn van een warmtecamera en de nodige opleidingen hebben genoten om het toestel te kunnen bedienen en om conclusies te kunnen trekken uit de infrarood foto.

Bent u benieuwd hoeveel energie u kan besparen met behulp van thermografie? Zoek energiedeskundigen en vergelijk gratis offertes voor een thermografisch onderzoek van uw woning of appartement.

 

Thermografie - ideale aanvulling op de energieaudit

De reguliere energieaudit en het thermografisch onderzoek zijn perfect complementair.
 

De energieaudit als kwantitatieve audit

Tijdens een gewone energieaudit wordt de gebouwschil onder de loep genomen. De energiedeskundige analyseert de opbouw van de verliesoppervlakken zoals dak, vloer en muren in de mate van het mogelijke. Eenmaal de opbouw en gebruikte materialen gekend, kan de energiedeskundige tips geven om de woning energiezuiniger te maken door bijvoorbeeld isolatie aan te brengen in een bestaande spouwmuur. Men beschouwt de bestaande spouwmuur bij het onderzoek als een “standaard” spouwmuur. Men houdt geen rekening met eventuele bouwfouten, met isolatiemateriaal dat is versleten en dergelijke. Er kunnen desgewenst berekeningen worden gemaakt om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen te kwantificeren. Ondanks de specifieke berekeningen is de foutenmarge vrij groot omdat er heel wat aannames worden gemaakt tijdens de energieaudit.
 

Thermografisch onderzoek als kwalitatief onderzoek

Thermografie heeft als grote voordeel dat men de warmteverliezen effectief kan zien op een infrarood foto. Men hoeft geen ingewikkelde berekeningen te maken om te ontdekken waar men energie kan sparen. Elke woning is uniek en wordt ook zo beoordeeld door de warmtecamera. Na deze snelle, veilige en goedkope analysemethode kan u gericht acties ondernemen die energie besparen en het leefcomfort verhogen.

 
    

Hoeveel kosten de thermografische analyses?

Een belangrijk onderdeel van de kostprijs wordt bepaald door de gebruikte warmtecamera. Afhankelijk van het type opdracht wordt er een welbepaalde warmtecamera gebruikt. Vermeld bij een offerte-aanvraag steeds wat u wil laten onderzoeken en waarom. Op die manier kan er een warmtecamera op uw maat worden ingezet en kan u de kost drukken.

! Thermografisch onderzoek betaalt zichzelf terug op heel korte termijn !

 

Wat onderzoekt de thermograaf - energiedeskundige?

Alle fenomenen die invloed hebben op warmteoverdracht kunnen worden onderzocht tijdens een thermografisch onderzoek.
 

Aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie

De aan- of afwezigheid en correcte plaatsing van isolatie kan vrij makkelijk worden aangetoond met behulp van een warmtecamera. Slecht geplaatste isolatie veroorzaakt vervelende tochtverschijnselen, koudebruggen en convectiestromen die allen aanleiding zullen geven tot de vorming van condensatie en schimmels.

In de nevenstaande infrarood foto ziet men duidelijk het warmteverlies afkomstig van de radiatoren doorheen de muren, doorheen een niet-geïsoleerde rolluikbak, vloerplaten en binnenmuren. Deze buitenmuur is niet geïsoleerd.

  Thermografie woning isolatie

 
  

Aanwezigheid van koudebruggen

Koudebruggen zijn plaatsen waar de isolatieschil is onderbroken. Koudebruggen zijn ten allen tijde te vermijden omdat er in de woning plaatsen kunnen ontstaan waar ongewenste oppervlaktecondensatie kan optreden met de groei van schimmels als gevolg.

Op de infrarood foto ziet men duidelijk een aftekening van de vloerplaten en lintelen die zijn doorgegoten tot tegen het buitenspouwblad. Dergelijke "bouwfouten" komen vaak voor en zijn oorzaak van vochtplekken in de woning.

   Thermografie woning koudebrug

  

Luchtdichtheid

Met een goede luchtdichtheid van de woning kan men heel wat energie besparen. Koude, ongewenste luchtinfiltraties langs spleten en kieren doen de energiefactuur stijgen en veroorzaken tochtverschijnselen die een aanzienlijk negatieve invloed hebben op het comfortgevoel. Een woning die bewust luchtdicht is gebouwd heeft geen "kortsluitingen" meer in de isolatie en bijgevolg wordt het risico op inwendige condensatie minimaal.

Op de infrarood foto ziet men infiltratie van koude lucht te wijten aan de slechte werking van de sluitrubbers van de deur.

  Thermografie luchtdichtheid 

 
  

Waterinfiltratie & lekdetectie 

Het opsporen van lekken in de waterleidingen van centrale verwarmingssytemen wordt dikwijls uitgevoerd met behulp van een thermografische camera. Men kan het lek heel nauwkeurig lokaliseren zonder voorafgaandelijk breek- en kapwerk om erna gerichte herstellingswerken aan te vatten.

Waterinfiltratie in platte daken en muren is snel in beeld gebracht op een infrarood foto.  

 

 Thermografie waterinfiltratie

De analyses zijn gebaseerd op de verschillen in warmtecapaciteit van water en de constructiedelen van het gebouw. Soms merkt men pas dat er een lek is als er al veel en gedurende lange tijd schade is aangericht. De bron van het lek wordt gelocaliseerd met de warmtecamera en men kan gerichte oplossingen aanbrengen. 

 
  

Basisvereisten voor een kwalitatief onderzoek

Om een bruikbare infrarood foto te bekomen bij thermografie van woningen, dient men onderstaande zaken in acht te nemen.
 

Voldoende temperatuurverschillen

De binnen- en buitentemperatuur moet minimum 10 graden verschillen. De beste resultaten worden bekomen indien de woning gedurende meer dan drie dagen minimum 10 graden warmer staat dan de buitenomgeving. Dit is te wijten aan de inertie van de verliesoppervlakken. Alle ruimten die moeten worden onderzocht, moeten voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 

Aangepaste weersomstandigheden

Om geen vertekend beeld te krijgen op de infrarood foto bij het analyseren van een woning langs de buitenkant, zijn volgende situaties best te mijden: excessieve zon - regen - felle wind.

 

Voordelen van thermografisch onderzoek

  • Snel & eenvoudig
  • Veilig
  • Niet-destructief
  • Korte terugverdientijd