EnergieAudit

De energieaudit formuleert praktisch energieadviezen en geeft een duidelijk beeld van de energetische kwaliteit van de woning. Het is een energieadvies op maat en geeft praktische energietips die een aanzienlijke verlaging op de energiefactuur kunnen opleveren. Deze energieaudit wordt uitgevoerd door erkende energiedeskundigen. Indien de energie audits volgens de wettelijke regels van de Energie Advies Procedure (EAP-audit) verlopen, kunnen er tevens subsidies en premies worden verkregen bij de Vlaamse overheid.

  

Wat houdt een energieaudit in?

Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in uw woning kan worden bespaard. Tijdens een vrijwillige audit of EAP-audit worden de technische installaties (verwarmingsinstallatie voor ruimteverwarming en sanitair warm water, ventilatiesystemen, alternatieve opweksystemen) onderzocht alsook de thermische eigenschappen van de gebouwschil zoals muren, daken en vloeren. De volledige energiehuishouding van de woning wordt doorgelicht.

 
U kunt het bezoek ter plaatse vergemakkelijken door volgende zaken te voorzien:
•    uw fakturen van gas, stookolie, elektriciteit
•    eventuele fakturen of technische informatie van vroegere ingrepen op energievlak (isolatie, ketels, etc) 
•    een schets van de buitenkant van uw woning met afmetingen van alle buitengevels, deuren, ramen, etc.

 

Deze audit is maatwerk en vereist in sommige gevallen heel wat rekenwerk. Daarom wordt dit ook wel een kwantitatieve audit genoemd. Thermografische onderzoeken daarentegen zijn feitelijk puur kwalitatieve audits die geen enkele berekeningen behoeven, maar die met behulp van een warmtecamera de effectieve warmtelekken in uw woning aantonen. De beide audits worden veelal gecombineerd omdat ze de praktijk en de theorie perfect koppelen.   

 

Resultaat van de energieaudit: het energierapport

Na het uitvoeren van de EAP-audit , wordt een energierapport opgemaakt. Het bevat volgende gegevens:
•   administratieve gegevens
•   evaluatie van de gedane vaststellingen ter plaatse
•   mogelijke verbeteringen wat betreft isolatie van muren, daken, ramen, etc...
•   mogelijke verbeteringen wat betreft de verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie
•   eventuele toelichtingen bij ventilatiesystemen en zomercomfort-installaties.
 
Bent u van plan uw woning te renoveren dan is dit het aangewezen moment om een energieaudit te laten uitvoeren. Met de concrete energietips zal u héél wat energie besparen. U wint op termijn duizenden euro's! 

 

Voordelen van een EAP-energieaudit

•   Grote besparing op de energiefactuur indien de voorgestelde maatregelen worden genomen.
•   Deskundig energieadvies verhoogt het leefcomfort aanzienlijk.
•   Stijging van de marktwaarde van de geanalyseerde woning.
•   Belastingsvermindering: het fiscaal attest dat hoort bij een EAP-audit geeft u recht op een korting van 40% van de auditkosten. 

 

Kostprijs van de energieaudit

De overheid legt geen vaste prijs op voor de vrijwillige energieaudit of EAP-energieaudit. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw. Vraag daarom steeds verschillende offertes om een correcte prijs te genieten.

 

Wie mag de energieaudit uitvoeren?

Enkel erkende energiedeskundigen type B, ook wel EAP-deskundigen genaamd, mogen de energieaudit uitvoeren volgens welbepaalde regels vastgelegd in de EAP-procedure (Energie Advies Procedure). De vrijwillige audits, die doorgaans minder duur zijn dan de EAP-audits, mogen uitgevoerd worden door elke energieauditor met kennis van zaken.

 
Wenst u gratis offertes aan te vragen bij energiedeskundigen in uw buurt? EAP-deskundigen & energieauditors zoeken