Elektriciteitskeuring bij verkoop

De keuring van de elektriciteit bij verkoop heeft als doel de kwaliteit van de elektrische installatie in oude woongebouwen te verbeteren. Oude installaties zijn niet voorzien op de hedendaagse elektrische behoeften. Deze situatie vergroot het risico op brand en lichamelijke letstels.

  

Is de keuring van de elektriciteit bij verkoop verplicht?

Een woning met een elektrische installatie gekeurd vòòr 1 oktober 1981, moet bij verkoop een keuring van de elektriciteit ondergaan. Als het elektriciteitsattest niet aanwezig is bij het verlijden van de akte, wordt de verkoop opgezegd. Bij niet-conformiteit van de elektriciteitsinstallatie bij verkoop moet de koper binnen een termijn van 18 maand volgend op de aktedatum de installatie laten controleren en aanpassen door een elektricien.

  

Keuring elektriciteit: voordelen

•    U heeft een veilige elektrische installatie. Brand- en elektrocutierisico verdwijnen nagenoeg.
•    U heeft een betrouwbare elektrische installatie. Ongemakken zoals ontvrozen diepvriezers behoren tot het verleden.
•    De marktwaarde van uw woning verhoogt na de keuring elektriciteit.

 

Wie mag deze keuring elektriciteit uitvoeren?

Uitsluitend erkende keuringsorganismen mogen de keuring van de elektriciteit bij verkoop uitvoeren.

Wenst u een keuring elektriciteit te laten uitvoeren aan de laagste prijs in Vlaanderen? Elektriciteitskeuring aanvragen