Postinterventiedossier bij verkoop

Bij de verkoop van een woning of appartement gebouwd na 1 mei 2001 dient de verkoper een postinterventiedossier te overhandigen aan de koper. Indien er aan een bestaande woning werken zijn uitgevoerd na 1 mei 2001 is men ook verplicht om een postinterventiedossier bij verkoop te voorzien.

Het postinterventiedossier, ook wel PID genoemd, bevat tal van documenten die nuttig kunnen zijn bij latere werkzaamheden aan een woning of appartement dat wordt verkocht. Het postinterventiedossier informeert de nieuwe eigenaar, de huurder, en bij werken eventuele aannemers en architecten, over de structurele opbouw en de gebruikte materialen in de woning. Deze verplichting komt de veiligheid van de voornoemde personen ten goede.

  

De notaris, het postinterventiedossier en de wet

Volgens de wet moet de overdracht van het PID bij verkoop van een woning worden opgenomen in de verkoopsakte. De notaris zal in het kader van de verkoop van een gebouw dus steeds vragen naar het postinterventiedossier. Dit dossier wordt door de verkoper aan de koper bezorgd met als doel het risico op ongevallen te verminderen bij toekomstige werken.

  

Bij de verkoop ontbreekt het postinterventiedossier. Wat nu?

De verkoper dient zelf een PID op te maken of kan dit uitbesteden aan een veiligheidscoordinator gespecialiseerd in de opmaak van postinterventiedossiers. De verkoper kan de opmaak ook overlaten aan de koper maar de kosten blijven ten laste van de verkoper.
 
  

Het postinterventiedossier praktisch bekeken

Als er vandaag de dag werken worden uitgevoerd aan een woning, moet dit gedocumenteerd worden in het postinterventiedossier. Indien de bouwwerken vergunningsplichtig zijn, dient de bouwer of verbouwer steeds een opdracht veiligheidscoordinatie op te starten. De veiligheidscoordinator, aangesteld door de bouwheer, zal dan het postinterventiedossier opmaken. Zelfbouwers moeten eigenhandig zorgen dat het PID wordt aangevuld met alle relevante info die latere werkzaamheden veiliger zullen maken. Technische fiches, onderhoudsinstructies, garantiebewijzen, foto's van leidingen behoeden de gebruiker van het gebouw voor gevaarlijke situaties.

De gebruiker van een woning moet het PID bewaren, (laten) aanvullen indien er werken worden uitgevoerd en overdragen bij een verkoop aan de nieuwe eigenaar. 

 

Beschikt u niet over het verplichte postinterventiedossier bij verkoop? Ga ten rade bij een veiligheidscoordinator en vraag gratis prijsoffertes voor uw PID bij verkoop.