Elektriciteitsattest

Het elektriciteitsattest wordt afgeleverd na een elektriciteitskeuring van de huishoudelijke elektrische installatie.  

 

Wat vermeldt het elektriciteitsattest?

Het keuringsverslag van de elektrische keuring, het elektriciteitsattest, bevat volgende gegevens:

•    administratieve gegevens met officieel proces-verbaal nummer
•    algemene info met betrekking tot de elektrische installatie
•    checklist van de uitgevoerde metingen & controles
•    de vaststellingen met eventuele inbreuken en opmerkingen
•    het al dan niet conform zijn van de installatie
•    eventueel een vereenvoudigde situatieschets in bijlage

 

Waarvoor dient het elektriciteitsattest?

Indien men een (nieuwe) aansluiting wenst op het elektriciteitsnet, dient men in het bezit te zijn van een conform elektriciteitsattest.

Bij de verkoop van een woning met een gekeurde elektrische installatie die dateert van voor 1 oktober 1981, dient men een geldig elektriciteitsattest (al dan niet conform) voor te leggen aan de notaris. Zonder attest van de elektriciteit kan de verkoopsakte niet doorgaan.

 

Wie mag het elektriciteitsattest afleveren?

Men kan het attest van de elektriciteit bekomen bij een door de overheid erkend keuringsorganisme.

Wenst u een elektriciteitsattest te bekomen? Elektriciteitsattest aanvragen