EnergiePrestatieCertificaat

Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor verkoop, verhuur en nieuwbouw informeert de eigenaar, de kandidaat-koper en -huurder over de energieprestatie (energetische kwaliteit) van de woning aan de hand van een EPC-kengetal. Op die manier krijgt men een idee over de energiezuinigheid en milieuvriendelijkheid van een woongebouw. De energiescore houdt geen rekening met verbruiksgegevens, maar komt tot stand door rekening te houden met de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van de verliesoppervlakken (dak, muur, vloer, ramen en deuren) en de installaties voor ruimteverwarming, sanitair warm water en ventilatie. 
 
 

Het EPC en de uitwerking in de 3 Gewesten

Europa heeft de lidstaten verplicht om een energieprestatiecertificaat voor woningen in te voeren. België als lidstaat voorziet dat elk Gewest de verantwoordelijkheid opneemt voor de correcte intrede van de energiecertificatie. Globaal gezien zal het EPC-document in de drie Gewesten vrijwel identiek zijn. Enkel de timing van introductie, de vereisten om als energiedeskundige te mogen optreden en de manier van keuren verschilt enigszins van Gewest tot Gewest.
 

Het EPC in het Vlaams Gewest

Alle info over het energieprestatiecertificaat in Vlaanderen kan u vinden op deze pagina.
 

Het EPC in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vanaf 1 mei 2011 is het EPC in Brussel verplicht bij verkoop van een woning of appartement. Men moet het steeds voorleggen aan de kandidaat-koper. Enkel EPB-certificateurs die erkend zijn door Leefmilieu Brussel mogen deze certificaten opmaken. Vanaf 1 november 2011 wordt ook bij verhuur het EPC geïntroduceerd.
   

Het EPC in het Waals Gewest

Vanaf 1 juni 2010 moeten alle Waalse woningen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd tussen 1 december 1996 en 30 april 2010 over een energieprestatiecertificaat beschikken bij verkoop. Vanaf 31 december 2010 moeten alle eengezinswoningen, dus ook de oudere woningen, verplicht van een EPC vergezeld zijn bij verkoop. Pas op 1 juni 2011 wordt het EPC verplicht bij verhuur van woningen en bij verkoop en verhuur van appartementen. Enkel de "certificateurs-PEB" die erkend zijn door de Waalse overheid mogen de certificaten afleveren.
 
 

Het energieprestatiecertificaat verplicht in Vlaanderen

Bij verkoop en verhuur van woongebouwen

Bij verkoop en verhuur van een woongebouw (woning, appartement, studio, vakantiewoning, sociale woning, studentenhome, service-flat, enz...) moet sinds 1 november 2008, respectievelijk 1 januari 2009, voor elke wooneenheid in een gebouw een EPC aanwezig zijn. In sommige gevallen is er voor bepaalde woningen geen EPC verplicht bij verkoop en verhuur. Bij verkoop wordt het originele EPC doorgegeven aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur bezorgt de eigenaar een kopie van het energieprestatiecertificaat aan de huurders. Indien een woning wordt verkocht is de aanwezigheid van een EPC vereist opdat de notaris de akte kan verlijden.
 
Voor woningen die zijn verhuurd vóór 1 januari 2009 moet er pas een energieprestatiecertificaat zijn als er een nieuw huurcontract wordt opgesteld. Bij een stilzwijgende verlenging van het huurcontract is er geen nieuwe EPC verplichting. Voor verhuur binnen collectieve woongebouwen, zoals studentenhomes, met een gemeenschappelijke keuken of badkamer wordt er één energieprestatiecertificaat opgemaakt voor het volledige gebouw. 
 

Bij nieuwbouwprojecten

Vanaf 1 januari 2006 moet er bij elke nieuwbouw een energieprestatiecertificaat nieuwbouw worden afgeleverd. Dit EPC nieuwbouw toont aan hoe energiezuinig de nieuwe woning is aan de hand van een E-peil en een EPC-score. Dit certificaat kan worden gebruikt indien men de woning te huur of te koop aanbiedt op de vastgoedmarkt en dient tevens voor het verkrijgen van  premies en subsidies met betrekking tot het behaalde E-peil. Eventuele vermindering op de onroerende voorheffing is eveneens afhankelijk van het berekende E-peil. 

 
  

Wie mag het energieprestatiecertificaat opmaken?

Enkel door de Vlaamse overheid erkende energiedeskundigen type A (EPC-deskundigen verkoop en verhuur) mogen deze energieprestatiecertificaten opmaken. EPC-platform lijst de erkende energiedeskundigen op en staat garant voor de professionaliteit van haar dienstverlenende partners. 
 
 

Hoeveel kost het EPC? Wie betaalt?

De overheid legt geen vaste prijs op voor deze energiecertificatie. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw. Onderzoek wijst uit dat de prijzen sterk variëren. Zo betaalt u voor eenzelfde standaard rijwoning makkelijk 150 tot 400 euro (lees het persbericht: "Prijzen EPC vergelijken loont" . Vraag daarom steeds ter vergelijking gratis meerdere EPC-offertes bij verschillende energiedeskundigen om een correcte prijs te genieten.

De kost voor de opmaak van het energieprestatiecertificaat wordt gedragen door de eigenaar, verkoper of verhuurder.
 
 

Komt het EPC in aanmerking voor belastingsvermindering?

Neen, voor het laten opmaken van een energieprestatiecertificaat worden er geen premies noch subsidies gegeven. Enkel de vrijwillige energieaudit die wordt uitgevoerd volgens de wettelijke EAP-procedure, komt in aanmerking voor de belastingsvermindering van 40% op de totale kostprijs.
  
 

Hoelang zijn de energieprestatiecertificaten geldig?

Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. Indien er binnen de termijn van 10 jaar aanpassingen zijn gebeurd aan de woning die een invloed hebben op de EPC-score laat men best een nieuw energieprestatiecertificaat opmaken. Een woning met een goede energiescore is meer waard op de verkoop- en verhuurmarkt. 
 
 

Controles op correctheid en aanwezigheid van energieprestatiecertificaten?

In het decreet van 22 december 2006 betreffende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, de energieprestatieregelgeving genaamd, en de invoering van de energieprestatiecertificaten werd vastgelegd dat indien de eigenaar van een gebouw dat wordt aangeboden op de woningmarkt niet over een geldig energieprestatiecertificaat beschikt, het Vlaams Energieagentschap hem (of de energiedeskundige in geval van een foutief EPC) een administratieve geldboete kan opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro. 

Als men een woning te koop of te huur aanbiedt via internet, streekkranten, via de notaris of een vastgoedkantoor, wordt dit zichtbaar voor het grote publiek en dus ook voor het Vlaams Energieagentschap. Naar aanleiding van de talrijke boetes die werden opgemaakt in 2010, heeft het VEA recentelijk bevestigd dat het actief advertenties in vastgoedkranten en websites controleert op aanwezigheid van het verplichte EPC. 
 
   

Wat is de taak van de energiedeskundige ter plaatse? 

De energiedeskundige verzamelt bij een plaatsbezoek gegevens over de opbouw en grootte van de verliesoppervlakken van de gebouwschil (vloer, muren, dak, ramen en deuren), de verwarm- en koelinstallaties, toestellen om warm water aan te maken en de ventilatiesystemen. De gehele woning, de ramen en deuren, enzovoort dienen opgemeten te worden en er wordt onderzocht of er al dan niet isolatie aanwezig is in de schildelen. Het onderzoek ter plaatse neemt ongeveer 1 à 2 uur in beslag.
 
 

Moet de energiedeskundige ter plaatse komen?

Ja, de energiedeskundige is bij wet verplicht om verschillende zaken visueel te controleren tijdens het plaatsbezoek in het kader van de opmaak van een energieprestatiecertificaat. Als bij controle blijkt dat het certificaat is afgeleverd zonder dat de energiedeskundige ter plaatse is geweest, wordt het EPC ongeldig verklaard en ingetrokken door de Vlaamse overheid.

 

Krijg ik na het plaatsbezoek direct het EPC in ontvangst?

Neen. De EPC-deskundige moet de verzamelde gegevens op kantoor verwerken en invoeren in een computerprogramma van de Vlaamse overheid. Het energieprestatiecertificaat wordt hierna afgeprint en ondertekend door de energiedeskundige. De aanvrager krijgt het originele document.
 
 

Wat moet aanwezig zijn bij het EPC-plaatsbezoek?

Om de energiekeuring zo vlot mogelijk te laten verlopen stelt de aanvrager best volgende zaken ter beschikking van de energiedeskundige indien bestaande:

•    Vroeger energieprestatiecertificaat
•    EPB-aangifte
•    Grondplannen en gevelplannen van de as-built situatie
•    Lastenboeken, werfverslagen en vorderingsstaten, postinterventiedossier en foto’s
•    Facturen van bouwmaterialen, verwarminstallaties en ventilatiesystemen 
•    Facturen van geregistreerde aannemers (geen offertes) 
•    Technische documentatie van de verwarminstallatie (ruimteverwarming en sanitair warm water)

Zorg er ook voor dat alle ruimten toegankelijk zijn. Hoe meer info u de EPC-deskundige kan verschaffen, hoe realistischer de energiescore zal zijn op het energieprestatiecertificaat.

 
 

Moet men energiefacturen voorleggen aan de energiedeskundige?

Neen. In het energieprestatiecertificaat wordt er geen rekening gehouden met de verbruiksgegevens. Dit heeft de overheid heel bewust gekozen zodat men woningen en appartementen kan vergelijken op een objectieve manier. Men houdt enkel rekening met de kenmerken van het gebouw, niet met de persoonsgebonden invloeden.
 
 

Wat is het nut van de energiecertificaten?

De Europese Commissie heeft beslist dat op korte termijn in alle lidstaten de woningen een energieprestatielabel moeten krijgen. Het EPC, de Vlaamse versie van het energielabel, is ingevoerd en bewijst z'n nut op meerdere vlakken.  
 

Een beslissende factor bij aankoop en huur

Een woning met een gunstige EPC-score zal minder energie verbruiken. De verwarmingskosten liggen lager, het leefcomfort is aangenamer. Een gebouw met een slechte score kan mits energiebesparende investeringen heel wat zuiniger worden gemaakt. Op basis van het energieprestatiecertificaat kan men relatief eenvoudig een kosten-baten analyse opmaken en als argument gebruiken bij de aankoop. Het EPC zal ongetwijfeld de waarde van een woning of appartement op de vastgoedmarkt gaan beïnvloeden op termijn.
 

Het certificaat als instrument voor een beter leefmilieu

Alle gebouwgegevens die door de energiedeskundige worden verzameld tijdens een EPC-onderzoek, worden bewaard in een centrale databank van de overheid. Men kan vrij eenvoudig alle woningen oplijsten die nog geen dakisolatie bevatten, die nog enkel glas hebben zitten, enzovoort. Door deze zaken in kaart te brengen, kan men gerichte acties ondernemen om de energieverslindende en luchtvervuilende huizen te weren uit ons woningbestand. Het EPC zal als tool worden genuttigd om ons leefmilieu aanzienlijk te verbeteren. 


 
Wenst u gratis prijzen te vergelijken voor energieprestatiecertificaten? Vind regionale EPC-deskundigen