EPC voor uw woning verplicht?

Bij verkoop of verhuur van een woongebouw (woning, appartement, studio, vakantiewoning, sociale woning,...) moet sinds 1 november 2008, respectievelijk 1 januari 2009, verplicht een energieprestatiecertificaat, kortweg EPC, aanwezig zijn per wooneenheid. Een wooneenheid wordt omschreven als een onafhankelijk werkende entiteit die minstens een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken bevat.

Voor woningen die zijn verhuurd vóór 1 januari 2009 is een EPC pas verplicht als er een nieuw huurcontract wordt opgemaakt. Voor collectieve woongebouwen, zoals studentenhomes, waar men een gemeenschappelijke keuken of badkamer aantreft, wordt er verplicht één EPC opgemaakt voor de volledige woning.
 

 

EPC is verplicht in volgende gevallen

•    Verkoop en verhuur van een woning of appartement 
•    Verkoop van een serviceflat
•    Verkoop vakantiewoning
•    Verkoop van het geheel in volle eigendom tussen familieleden
•    Verkoop van Beschermde gebouwen
•    Verkoop van een woning die zal worden afgebroken of verbouwd
•    Verkoop van een afgebrande woning
•    Verkoop stacaravan dienend als permanente verblijfplaats
•    Een woning wordt geheel verkocht maar bestaat uit 3 appartementen
•    Een woning zonder installaties voor productie van warm water
•    Woningen zonder keuken, zonder badkamer of zonder toilet
•    Verhuur vakantiewoning met huurovereenkomst langer dan 2 maand 
 

 

Geen EPC verplicht

•    Er is geen enkele vorm van verwarming in de woning
•    Nieuwbouwwoning die onder de EPB-regelgeving valt (bouwaanvraag na 1/1/2006).
•    Schenking en erfenis
•    Verkoop woonboot
•    Verkoop van religieuze gebouwen, bv. klooster
•    Verkoop van een woning in opbouw zonder verwarmingsinstallatie 
•    Een onbewoonbaar verklaarde woning
•    Gerechtelijke onteigening & onteigening via Aankoopcomité 
•    Verhuur van een serviceflat zonder huurovereenkomst, bv. met dagprijs
•    Verhuur vakantie woning met huurovereenkomst kleiner dan 2 maand
•    Onderverhuur
•    Overkopen van het deel van de woning door een van de partners bij een echtscheiding
•    Verkoop naakte eigendom of vruchtgebruik
•    Woning volledig ingericht als kantoorruimte
•    Opstal - Ruilakte - Erfpacht.
 

 

EPC verplicht bij een woning met niet-residentieel deel?

Bij verkoop of verhuur van een woning bestaande uit een privaat deel en een handelspand moet er verplicht een EPC worden opgesteld van het woongedeelte. Voor het niet-residentiële deel is voorlopig geen EPC verplicht. Men kan evenwel beslissen om het niet-residentiële deel mee te nemen in de opmaak van het EPC voor de private woning. Dit kan men enkel indien wordt voldaan aan onderstaande drie voorwaarden:

•    Het niet-residentiële deel is kleiner dan 800 m3
•    Het niet-residentiële deel is kleiner dan het woongedeelte
•    Het niet-residentiële deel behoort tot eenzelfde woning (zelfde beschermde volume)

 

 

Voorbeeld - Een rijwoning met winkel op het gelijkvloers en een appartement erboven wordt verkocht. Is er een apart EPC verplicht voor de winkel en het appartement? Of is het EPC verplicht voor de ganse woning?

 
Bij verkoop of verhuur van het appartement, of de gehele woning, dient verplicht een EPC getoond te worden aan de potentiële koper of huurder. Indien het winkelgedeelte voldoet aan de drie voornoemde criteria, dan mag één EPC opgemaakt worden van de ganse woning. Het EPC blijft voor de gehele woning gedurende 10 jaar geldig.
Indien niet alle drie de voorwaarden zijn vervuld, moet er enkel voor het appartement een EPC verplicht opgemaakt worden. Het winkelgedeelte mag verkocht worden zonder EPC aangezien dit geen woning maar een handelspand betreft. Later dient dan wel nog een EPC niet-residentieel opgesteld voor het winkelgedeelte. 
 

  

Controle op aanwezigheid van verplicht EPC

Het Vlaams Energieagentschap VEA voert controles uit op de aanwezigheid van het EPC bij verkoop en verhuur van Vlaamse woningen. Ook de kwaliteit van het EPC wordt onder de loep genomen.   

Indien men een woning aanbiedt op de vastgoedmarkt zonder het verplichte EPC, zal het Vlaams Energieagentschap de aanbieder (of de energiedeskundige in geval van een foutief opgesteld EPC) een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro tot maximaal 5000 euro.


 
Wenst u prijzen te vergelijken voor uw verplicht EPC? Zoeken naar regionale EPC-deskundigen?