Aansluiting elektriciteit

Om een aansluiting van de elektriciteit te bekomen via uw distributienetbeheerder (surf naar eandis.be), moet u een elektriciteitskeuring laten uitvoeren door een erkend controleorganisme. De aansluiting op het elektriciteitsnet kan pas plaatsvinden indien het elektriciteitsattest aantoont dat de elektrische installatie conform de wettelijke voorschriften is.

  

Procedure aansluiting elektriciteit

1.    Vraag de voorwaarden voor een elektriciteitsaansluiting aan bij EANDIS. (eandis.be)
2.    Voorzie een tijdelijke of definitieve elektriciteitsinstallatie op de eigen werf (startend met de werfkast of meterkast).

3.    U laat deze elektrische installatie keuren door een erkend controleorganisme.
4.    Via EANDIS kan u een elektriciteitsaansluiting aanvragen op het distributienet .

 

Prijs van de elektriciteitsaansluiting?

De prijs van de elektriciteitsaansluiting op het distributienet wordt door de netbeheerders vastgesteld en wordt daarna gecontroleerd en goedgekeurd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). U kan deze tarieven steeds opvragen bij uw netbeheerder. Ter indicatie kan vermeld worden dat een eenvoudige aansluiting van de elektriciteit ongeveer 750 euro kost.

De prijs van de elektriciteitskeuring die moet worden uitgevoerd vooraleer uw netbeheerder de effectieve aansluiting op het elektriciteitsnet kan maken, wordt bepaald door de vrije markt. Vraag de keuring voor uw elektriciteitsaansluiting aan via EPC-platform en geniet van de scherpste tarieven in Vlaanderen.

 

Wie keurt de aansluiting van uw elektriciteit?

De wettelijk verplichte elektriciteitskeuring om een aansluiting van uw elektriciteit te verkrijgen, mag enkel uitgevoerd worden door een erkende keuringsinstantie. Vraag uw wettelijke keuring voor de aansluiting elektriciteit aan via EPC-platform en geniet van de beste condities.

Wenst u het verplichte elektriciteitsattest voor uw elektriciteitsaansluiting te bekomen? Elektriciteitskeuring aanvragen