Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier, kortweg PID, is verplicht op alle bouwplaatsen (bouwplaatsen groter of gelijk aan 500 m², bouwplaatsen kleiner dan 500 m² en zelfs bouwplaatsen waar werken door één enkele aannemer worden uitgevoerd.)

 

Het postinterventiedossier bij verkoop van een woning

Bij de verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers, moet het postinterventiedossier bij verkoop worden overhandigd aan de koper.

 

Wie stelt het postinterventiedossier op?

De veiligheidscoordinator stelt het postinterventiedossier op en houdt het bij. Op het einde van zijn opdracht draagt de veiligheidscoordinator het postinterventiedossier over aan de opdrachtgevers.
Wanneer de werken worden uitgevoerd door één enkele aannemer, en bijgevolg de veiligheidscoordinatie niet verplicht is, dient het postinterventiedossier opgemaakt te worden door de opdrachtgever. In de praktijk stelt de opdrachtgever quasi altijd een derde aan voor het opmaken van het verplichte postinterventiedossier. Zoek veiligheidscoordinatoren in uw buurt en vraag gratis offertes

 

Wat omvat het postinterventiedossier?

Het postinterventiedossier bevat alle nuttige elementen betreffende veiligheid en gezondheid waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk. 

 

Bouwplaatsen met een oppervlakte groter of gelijk aan 500 m²:

 
Het postinterventiedossier bevat de volgende elementen:
 

 • de informatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk;
 • de informatie betreffende de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen gevaren, in het bijzonder ingewerkte nutsleidingen zoals leidingplannen en rioleringsplannen;
 • de plannen die werkelijk met de uitvoering en de afwerking overeenstemmen;
 • de architecturale, technische en organisatorische elementen in verband met de verwezenlijking, de instandhouding en het onderhoud van het bouwwerk;
 • de informatie voor de uitvoerders van de te voorziene latere werkzaamheden, meer bepaald de herstelling, vervanging of ontmanteling van installaties of constructie-elementen;
 • de relevante verantwoording van de keuzen in verband met de toegepaste uitvoeringsmethoden, technieken, materialen of architecturale elementen;
 • de identificatie van de gebruikte materialen. 

 

Bouwplaatsen met een oppervlakte kleiner dan 500 m²:

 
Het vereenvoudigde postinterventiedossier dient slechts volgende elementen te bevatten:
 

 • De informatie betreffende de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk;
 • De informatie betreffende de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen gevaren, in het bijzonder ingewerkte nutsleidingen;
 • De plannen die werkelijk met de uitvoering en de afwerking overeenstemmen;
 • De identificatie van de gebruikte materialen.

 

Opmerking: Voor bouwwerken of groepen van bouwwerken met een mede-eigendom, zoals bij appartementsblokken, bestaat het postinterventiedossier uit aparte delen voor de mede-eigendom en de private delen. 

Meer info en offertes aanvragen bij regionale veiligheidscoordinatoren? Zoek uw veiligheidscoordinator.