Energiebesparing in Vlaanderen overtreft Europese norm

Energiebesparing in Vlaanderen overtreft Europese norm

15/09/2011

 
Europa vraagt aan de lidstaten om tegen 2016 negen procent te besparen van het gemiddelde energieverbruik in de periode 2001 tot 2005. Dat komt voor Vlaanderen neer op een energiebesparing van bijna zeventienduizend gigawattuur of 17 miljard kilowattuur aan elektriciteit, gas of olie, vergeleken bij een situatie waarin we niets doen. In 2010 moest al 5.653 gigawattuur bereikt worden.

Maar in realiteit bespaarde Vlaanderen bijna dubbel zo veel energie tijdens 2010. De energiebesparing bedroeg liefst 10.818 gigawattuur, ongeveer de helft van de jaarlijkse stroomproductie van het kerncentralepark van Doel. Ter vergelijking: de opbrengst van het Vlaamse zonnepanelenpark bedroeg in 2010 welgeteld 488 gigawattuur.

Ook de einddoelstelling zal volgens de prognoses ver overschreden worden. Volgens het tweede Actieplan energie-efficiëntie van de Vlaamse regering zullen we uitkomen op een energiebesparing van niet negen, maar 13,3 procent vergeleken met de periode 2001-2005, goed voor meer dan 25.000 gigawattuur.

De maatregelen met het grootste besparingseffect, in kaart gebracht via het verplichte energieprestatiecertificaat, hebben te maken met woningbouw. De financiële ondersteuning voor dakisolatie is goed voor 17 procent van de inspanning, de EPB-regelgeving voor nieuwe huizen is goed voor 13 procent. Samen met de ondersteuning voor het vervangen van een verwarmingsketel (9 procent) zijn ingrepen aan woningen dus goed voor 39 procent van de inspanning. Ook het mobiliteitsbeleid, bijvoorbeeld om het energieverbruik van personenwagens te verminderen, de subsidies voor energiebesparing in de glastuinbouw en de energieafspraken met bedrijven hebben een behoorlijk effect.

In het overzicht zijn recente maatregelen als het doven van de lichten langs de snelwegen nog niet verrekend. De Vlaamse minister van Energie, Freya Van den Bossche (SP.A), heeft de premies voor woningisolatie onlangs ook hervormd, waarbij het bedrag voor dakisolatie daalde, maar er een hogere premie is ingevoerd voor muur- en vloerisolatie. Het plaatsen van zonneboilers en warmtepompen wordt sterker aangemoedigd. Een verplicht minimumaandeel hernieuwbare energie in nieuwbouwwoningen moet er komen vanaf 2015.

Het overzicht toont aan dat er in Vlaanderen een groot potentieel is om via energie-efficiëntie de energieafhankelijkheid terug te dringen. De voorbije jaren bleek al dat bouwers hun nieuwe huis vaak beter isoleren dan wettelijk verplicht is.

Minister Van den Bossche vindt dat Vlaanderen de goede cijfers moet aangrijpen om nog ambitieuzer te zijn. 'Het beleid werpt vruchten af, de Vlaamse premies voor isolatie, hoogrendementsglas en ketelvervanging alleen zijn nu al goed voor de volledige doelstelling in 2010, maar de cijfers tonen ook aan dat we de lat nog een stuk hoger kunnen leggen.'


Bron: De Standaard.
 


Terug naar energie nieuws overzicht