Energie Advies Procedure

Met de Energie Advies Procedure of kortweg EAP kunnen eigenaars of huurders van bestaande woongebouwen sinds eind 2005 een energieaudit laten uitvoeren. Dit gesubsidieerde energie advies kan enkel op vrijwillige basis worden aangevraagd. 

 

Waarom een energie advies procedure?

Om de kwaliteit van het energie advies te garanderen heeft de Vlaamse overheid een energieadviesprocedure ontwikkeld. Deze EAP-procedure beschrijft ondubbelzinnig wat er tijdens de energieaudit moet worden gecontroleerd en aan welke vormvereisten het uiteindelijke energie advies rapport dient te voldoen.

 

Voordelen van de energie advies procedure

Het energie advies helpt u om op korte termijn, en soms heel eenvoudig, veel geld te besparen.

Indien het energie advies is opgemaakt door een erkende energiedeskundige type B, dan kan de aanvrager van het energie advies 40% van de kostprijs recupereren via subsidies. Op deze manier wil de overheid de EAP-procedure aantrekkelijker maken bij de bevolking.

 

Wie mag de energie advies procedure uitvoeren? 

Enkel erkende energiedeskundigen type B, ook wel EAP-deskundigen genaamd, mogen het energie advies opmaken volgens welbepaalde regels vastgelegd in de energieadviesprocedure.

Wenst u gratis offertes aan te vragen voor een energieaudit? EAP-deskundigen zoeken