Elektrische keuring van de laadpaal

Wie een laadpaal of oplaadpunt plaatst, dient verplicht een elektrische keuring te laten uitvoeren. Net zoals bij de plaatsing van een extra stroomkring voor zonnepanelen, is de uitbreiding van de elektrische installatie met een stroomkring voor een laadpaal of oplaadpunt onderhevig aan deze keuringsverplichting.
 
 

Wie mag deze elektrische keuringen van laadpalen uitvoeren?

Enkel erkende keuringsorganismen mogen de laadpalen keuren. Via EPC-platform kan men beroep doen op ervaren, erkende keurders aan de beste condities. Elektriciteitskeuring aanvragen
 
 

Wat wordt er gecontroleerd tijdens de keuring van de laadpaal?

Volgende zaken worden nader bekeken:
 

  • Is de laadpaal geplaatst conform de voorschriften van de fabrikant
  • Is de aarding correct aangesloten
  • Zijn de elektrische schema's aanwezig
  • Is er een correcte differentieelbeveiliging op de nieuwe stroomkring

 
Keuring van de laadpaal aanvragen


Meer info over de elektriciteitskeuring bij woningen