Uniforme EPB-software in de 3 gewesten vanaf 2014

Uniforme EPB-software in de 3 gewesten vanaf 2014

18/12/2013


Vanaf 1 januari 2014 lanceert het Vlaams Energieagentschap, kortweg het VEA genaamd, een nieuwe EPB-software die zal luisteren naar de naam EPB-software 3 gewesten, ook wel EPB-software 3G genoemd. Het huidige softwarepakket dat verplicht te gebruiken is bij elke EPB-verslaggeving, in voege sinds 2006 met de lancering van de EPB-regelgeving, bleek niet gebruiksvriendelijk te zijn voor de EPB-verslaggever en is te beperkt in mogelijkheden.
 
 

Altran EPB-software wordt EPB-software 3 gewesten

De EPB-software 3 gewesten is nieuw voor Vlaanderen, maar wordt reeds enkele jaren onder de naam Altran EPB-software met succes gebruikt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië. Met de invoering van het Altran EPB-programma in Vlaanderen, heeft men beslist om bij deze lang-verwachte uniformisering de software te hernoemen naar de EPB-software 3 gewesten.
 


 

Gefaseerde invoering EPB-software 3 gewesten

De nieuwe software mag gebruikt worden voor alle EPB-dossiers met bouwaanvraagdatum of -melding na 01/01/2012. Projecten waarvan de datum van de bouwaanvraag of melding ligt na 01/01/2014, dienen verplicht te worden berekend met de EPB-software 3 gewesten. Is de datum van bouwaanvraag of melding ouder dan 01/01/2012, dan moet de oude software worden gebruikt door de EPB-verslaggever.
 

 
 
Praktische info over de nieuwe software en de software downloaden, kan men via volgende pagina op de website van www.energiesparen.be
 

 
 


Terug naar energie nieuws overzicht