Controles op kwaliteit energieprestatiecertificaat - Cijfers 2011

Controles op kwaliteit energieprestatiecertificaat - Cijfers 2011

28/07/2011


In de eerste helft van 2011 heeft het Vlaams Energieagentschap steekproefsgewijs de invoergegevens van 423 energieprestatiecertificaten, opgemaakt door 140 EPC-deskundigen, gecontroleerd op correctheid. Na evaluatie van de ingediende bewijsstukken en vaststellingen, heeft het VEA voor 22 energiedeskundigen de procedure opgestart voor het vestigen van een administratieve geldboete. Voor 5 deskundigen dreigt een schorsing van de erkenning. 
 

Noodzaak aan controles op EPC-deskundigen

Eind 2010 kondigde het VEA de verscherpte handhaving op de kwaliteit van de energieprestatiecertificaten voor woningen en appartementen aan. Deze maatregelen vinden hun oorsprong in de parlementaire vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V volksvertegenwoordiger), die opmerkte dat de kwaliteit van de energiedeskundigen te wensen overliet. Onderzoek wees namelijk uit dat de EPC’s vrij lucratief werden opgesteld.
 

Hoe verloopt de kwaliteitscontrole van de EPC’s?

In eerste instantie werden de invoergegevens van de EPC's gecontroleerd op basis van een lijst van 30 invoergegevens. De gecontroleerde energiedeskundigen hebben per brief de vraag gekregen om via bewijsstukken en vaststellingen de correctheid van de ingevoerde gegevens aan te tonen. De ingediende bewijsstukken en vaststellingen werden onder de loep genomen. Energiedeskundigen die hun energiecertificaten niet hebben opgesteld conform het geldende inspectieprotocol riskeren een administratieve geldboete of schorsing van de erkenning.
 

Resultaat van de controles op de EPC’s

Na een diepgaande evaluatie van de ingediende bewijsstukken en vaststellingen, heeft het VEA voor 22 energiedeskundigen de procedure voor het vestigen van een administratieve geldboete opgestart. Voor 5 energiedeskundigen dreigt zelfs een opschorting van hun erkenning.

Het VEA stelt vast dat de EPC-deskundigen nog steeds zondigen tegen het wettelijk te volgen inspectieprotocol. De aangeleverde bewijsstukken zijn van povere kwaliteit. Zo gebruiken sommige energiedeskundigen vaak twijfelachtige offertes als bewijs in plaats van officiële facturen van geregistreerde aannemers. Verklaringen van de eigenaar, architect of aannemer worden vaak ten onrechte als waarheid opgenomen in de energiecertificaten.

De kwaliteitscontroles missen duidelijk hun doel niet en het VEA heeft dan ook beslist om in de tweede jaarhelft van 2011 verder steekproefsgewijze controles uit te voeren. In totaal zullen minstens 600 energieprestatiecertificaten worden gecontroleerd op juistheid.

 
Meer info omtrent het energieprestatiecertificaat.
Energiedeskundigen verkoop en verhuur vinden in uw buurt.
 


Terug naar energie nieuws overzicht