Blowerdoor toestel

Een blowerdoor is een toestel dat wordt aangewend om een luchtdichtheidsmeting of blowerdoortest uit te voeren. Deze metingen gaan voornamelijk de luchtdichtheid van gebouwen na. Een kleine variant van de blowerdoor kan evenwel ook worden ingezet om de luchtdichtheid van ventilatiekanalen te controleren. 
 
 

Onderdelen van een blowerdoor toestel

Een blowerdoor toestel bestaat uit 3 hoofdcomponenten:
 

  • een gecalibreerde ventilator die in staat is om een gebouw of ventilatiesysteem in een constante onderdruk of overdruk te brengen.
  • een drukmeter (manometer) die op elk ogenblik de druk voor en achter de ventilator meet en registreert.
  • een bevestigingsframe om de ventilator luchtdicht in een opening van de gebouwschil (raam- of deuropening) of ventilatiekanaal in te bouwen.

 
In de meeste gevallen is het wenselijk dat er een eenduidig analyserapport voortkomt uit de luchtdichtheidsmeting. De koppeling van de blowerdoor op een computer of laptop met aangepaste software laat toe om heel specifieke rapporten te genereren.
 
  

Blowerdoor ter meting van de luchtdichtheid van gebouwen

Afhankelijk van de grootte en de mate van luchtdichtheid van het te onderzoeken gebouw, zal men één of meerdere blowerdoors inzetten om de druktesten uit te voeren. Bij appartementen en de meeste woningen zal één blowerdoor volstaan om een accurate blowerdoortest te bekomen.
 
  

Luchtdichtheid meten van ventilatiekanalen mbv een blower

Luchtdichte ventilatiekanalen zijn een basisvoorwaarde om een goedwerkend ventilatiesysteem te verkrijgen. Het energieverbruik van de ventilatiemotoren daalt aanzienlijk indien er geen luchtlekken aanwezig zijn in de luchtkanalen. Hierdoor zal de levensduur van de motoren stijgen en dalen de elektrische werkingskosten. Dit alles heeft een impact op het totale energieverbruik dat wordt ingerekend in het EPB-verslag. Luchtdichte kanalen geven aanleiding tot een performanter systeem met een lager E-peil en een gunstiger energieprestatiecertificaat als logisch gevolg. Er bestaan specifieke miniatuur-blowers, de term blowerdoor is hier wegens het ontbreken van een 'deur' niet meer aan de orde, om de luchtdichtheid van de kanalen te meten.